Podmienky používania

Publikované dňa 4. júna 2023

1. Úvod

Vitajte na kuplikes.sk webovej stránke. Používaním tejto stránky súhlasíte s dodržiavaním nižšie uvedených podmienok. Prosím, prečítajte si tieto informácie pozorne.

2. Prístup a Používanie Stránky
2.1 Váš Účet

Pre prístup k určitým funkcionalitám webovej stránky budete potrebovať účet. Budete zodpovední za udržiavanie dôvernosti prihlasovacích údajov spojených s vaším účtom.

2.2 Používanie Stránky

Nesmiete používať túto webovú stránku na nezákonné alebo zakázané účely, ako to definujú príslušné podmienky a zákony.

2.3 Interakcia s Inými Používateľmi

kuplikes.sk ponúka možnosť interakcie s inými používateľmi. Ste zodpovední za svoje správanie a musíte dodržiavať pravidlá a usmernenia stanovené stránkou.

3. Autorské Práva

Všetky materiály a obsah dostupné na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom a nemožno ich používať bez písomného súhlasu vlastníka.

Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu na tejto webovej stránke môže predstavovať porušenie autorského práva a môže mať za následok primerané právne kroky.

Skontrolujte odkazy alebo články . Nenesieme zodpovednosť za zásady ochrany súkromia týchto stránok a odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.
4. Obmedzenie Zodpovednosti

kuplikes.sk webová stránka nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia v obsahu alebo funkčnosti stránky.

kuplikes.sk nezaručuje nepretržitú a bezchybnú dostupnosť webovej stránky ani poskytované služby.

Používanie tejto webovej stránky je na vlastné riziko. kuplikes.sk nebude zodpovedný za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne, trestné alebo iné škody vzniknuté v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia tejto webovej stránky.

5. Zásady Ochrany Súkromia

kuplikes.sk rešpektuje súkromie používateľov a zbiera a používa osobné informácie v súlade so svojimi zásadami ochrany súkromia.

Osobné informácie, ktoré poskytnete, budú použité na zlepšenie služieb a prispôsobenie vašich skúseností na webovej stránke kuplikes.sk . Vaše osobné informácie nebudeme zverejňovať tretím stranám bez vášho súhlasu, okrem prípadov stanovených zákonom alebo keď je to potrebné na poskytnutie žiadaných služieb.

kuplikes.sk 6. Úpravy Podmienok Používania

si vyhradzuje právo na úpravu alebo aktualizáciu podmienok používania bez predchádzajúceho upozornenia. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste sa informovali o akýchkoľvek zmenách.

kuplikes.sk Pokračovanie v používaní tejto webovej stránky po úprave podmienok používania predstavuje vaše prijatie urobených zmien.

7. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete objasnenia týkajúce sa podmienok používania tejto webovej stránky, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na stránke.

Čo najskôr vám odpovieme a poskytneme vám potrebné informácie a objasnenia.

messages.new-terms.text_31

Politika Refundácie Publikovaná dňa 4. júna 2023
1. Všeobecná Politika Refundácie

Špecializujeme sa na poskytovanie nehmotných, neodvolateľných tovarov. Preto, raz dokončená objednávka a doručený produkt, zvyčajne nevydávame refundácie. Vyzývame našich zákazníkov, aby pochopili a uznali túto politiku pri každom nákupe na našej stránke.

2. Výnimočné Okolnosti Pre Refundácie

Napriek našej všeobecnej politike bez refundácií uznávame, že môžu vzniknúť výnimočné okolnosti súvisiace s povahou produktov, ktoré dodávame. V takých prípadoch sme zaviazaní dodržiavať žiadosti o refundáciu za nasledujúcich špecifických podmienok:

2.1 Refundácia Počas Doručovania Produktu

Neposkytujeme refundáciu, ak bola objednávka už spracovaná alebo je v procese doručovania. Refundujeme len pred spracovaním objednávky.

2.2 Politika Refundácie za Nedoručenie

Ak sme nezačali s doručovaním vašej objednávky do 5 pracovných dní od jej podania, ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a radi vám poskytneme refundáciu. Upozorňujeme, že refundácie budú vydané len za nedodané objednávky, a vyžadujeme požiadavku na refundáciu do 7 dní od pôvodného dátumu objednávky. Úspešná objednávka je definovaná ako bod, kedy peniaze dorazili k nám, pretože môže chvíľu trvať, kým sa platba vyčistí a my obdržíme peniaze. Keďže peniaze dorazili, môžeme spracovať objednávku a vydať refundáciu, ak je to potrebné. Na iniciovanie refundácie prosím kontaktujte náš zákaznícky servis prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke.

3. Podpora Zákazníkov a Kvalita Služieb

Náš tím podpory je zameraný na poskytovanie profesionálnej a včasnej pomoci. Oceňujeme vaše rozhodnutie vybrať naše služby a zaväzujeme sa zabezpečiť vašu spokojnosť počas celého vášho zážitku s nami.

4. Zodpovednosť za Poskytovanie Služieb
4.1 Zodpovednosť Poskytovateľa Služieb

Služby rastu followerov ponúkané nami sú vykonávané externými poskytovateľmi. Aj keď dohliadame na riadenie objednávok, skutočné vykonávanie služieb je zodpovednosťou poskytovateľa.

4.2 Obmedzenie Zodpovednosti

Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku použitia informácií alebo obsahu na webovej stránke. Taktiež nepreberáme zodpovednosť za názory vyjadrené tretími stranami v komentároch.

4.3 Funkčnosť Stránky a Prístup

Snažíme sa zabezpečiť plynulý chod webovej stránky, ale neposkytujeme záruku nepretržitej, bezchybnej dostupnosti. Nezodpovedáme za technické poruchy akéhokoľvek druhu.

5. Podmienky Doručenia
5.1 Časové Určenie a Rýchlosť Doručenia

Odhadovaný čas začiatku doručenia: 1-24 hodín po objednaní. Približná rýchlosť doručenia: 100-1500 followerov/24 hodín.

5.2 Zrušenie a Modifikácia Objednávok

Po umiestnení objednávky nie je možné ju zrušiť, pokiaľ nedôjde k oneskoreniu spracovania alebo sa služba stane nedostupnou. Zákazníci môžu požiadať o deaktiváciu automatických služieb na dobíjanie, aby efektívne spravovali svoje profily.

5.3 Približné Časy Doručenia a Oneskorzenia

Zvážte prosím približné časy doručenia pre jednotlivé produkty. V prípade významných oneskorení nás kontaktujte s číslom vašej objednávky pre riešenie.

5.4 Followeri, Lajky, Návštevy a Sťahovania

Je bežné, že dochádza k malému poklesu followerov, lajkov, návštev a sťahovaní v priebehu času. Ak do 30 dní dochádza k strate presahujúcej 15 %, budú poskytnuté náhrady bez ďalších nákladov.

6. Riešenie Problémov a Otázky Zákazníkov

Pre problémy, ktoré nie sú vyššie uvedené, alebo v prípadoch nezhôd so službami, nás prosím kontaktujte, aby sme našli vhodné riešenie.

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované nami. Skontrolujte odkazy, tools, free trials alebo články.

7. Plán Splnenia Objednávky

Objednávky sa spracovávajú od pondelka do piatku od 8:00 do 22:00 a v sobotu, nedeľu a sviatky od 10:00 do 22:00 stredoeurópskeho času. Objednávky umiestnené mimo tieto hodiny sa spracujú nasledujúci deň.